Činnost ZMOK

ZMOK za svoji dosavadní existenci uspořádalo samo či ve spolupráci s dalšími subjekty řadu akcí, jejich cílovou skupinou jsou především mladí lidé. Akce a aktivity ZMOK se zaměřují zejména na vzájemné setkávání mladých lidí v rámci soutěží s různorodou tematikou, na pořádání prezentací a diskuzí (nejen) na aktuální společenská témata, na propagaci myšlenek dobrovolnictví a aktivního trávení volného času u mladých lidí.