Debatiáda 2016

 Argumentační soutěž Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje 2016

Debatní soutěž se konala v pátek 12. února 2016 od 8.00 do 14.00. Druhý ročník této soutěže zorganizovalo Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje opět ve spolupráci s Českou debatní společností.

Debatní soutěž je určena pro studenty středních škol. Soutěž se uskutečnila v prostorách Domu dětí a mládeže Olomouc. Soutěžní teze zněly: „Povinná vojenská služba v ČR by měla být zavedena i pro ženy, Sociální média zhoršují informovanost mládeže a Rodiče by neměli mít právo fyzicky trestat své děti.“ Podstatou debatní soutěže byl rozvoji dovedností a znalostí žáků na pevných mravních základech demokratického dialogu.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 12 soutěžních týmů. Každý tým byl složen z 5 soutěžících. Na 3. místě se umístilo Gymnázium Šternberk, na 2. místě Gymnázium Olomouc – Čajkovského a první příčku obsadilo Gymnázium Kojetín. Všechny soutěžní týmy byly oceněny diplomem a první tři i pohárem.

Cena za prostory činila 1455 Kč, občerstvení pro soutěžící, rozhodčí a pedagogický doprovod týmů stálo přibližně 1 500 Kč, cena pohárů byla 600 Kč a rozhodčím byly proplaceny organizační náklady spojené s akcí v hodnotě 2 000 Kč.

V úvodu hejtman ZMOK Jaroslav Zavadil uvítal soutěžící, krátce představil Zastupitelstvo a jeho činnost a popřál soutěžícím hodně štěstí. Na závěr předal diplomy a poháry soutěžním družstvům a pozval všechny přítomné na další akce ZMOK. Pro propagaci ZMOK byl využit baner „ZMOK“, letáky „ZMOK“ a propagační předměty obdržené od Olomouckého kraje – samolepky a propisky. Všichni zúčastnění zastupitelé si oblékli triko ZMOK. Soutěž proběhla bez jakýchkoliv potíží. Na organizaci se podílel Jaroslav Zavadil, David Dušek, Simona Hájková, Barbora Hošťálková, Veronika Churá, Michaela Pikalová, Michaela Reidlová, Aleš Macháček a Jiří Loucký.

Náplní naší práce bylo: nachystat místnosti na samotné debatní kolo, připravit již zmiňované občerstvení, prezence příchozích, přichystání cen pro vítěze a úklid po skončení akce.

Chtěli bychom poděkovat České debatní společnosti za spolupráci a Olomouckému kraji za finanční zajištění.

 

v. r. Simona Hájková, člen ZMOK