Debatiáda 2015

Dne 23. ledna, pod záštitou ZMOKu a ČDS, proběhla v prostorách DDM Olomouc již tradiční

Debatiáda. Z celého Olomouckého kraje se sem svezlo celkem osm převážně začátečnických týmů,

které soutežili na tři stanovená témata.

Témata byla taková:

1. „Láska na první pohled opravdu existuje“

2. „Pokusy na zvířatech za účelem testování léčiv by měly být zakázané“

3. „Přímá volba prezidenta republiky se neosvědčila“

První tři umíštění byly obdarovány poháry a pozvány na nadcházející turnaje pořádané ČDS. O tomto

turnaji, kteý byl znovu pořádán po jednoroční přestávce v Olomouci, byly vysloveny pouze pozitivní

názory a většina studentů, jenž se zúčastnili, poprvé přičichla ke kouzlům debatování. Na příští rok se

s nimi, doufám, znovu sejdeme ještě v hojnějším počtu.