Volby !

ZMOK měl dnes, 2. 6. 2014, čest přivítat v prostorách Kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje kandidáty z nejrůznějších škol Olomouckého kraje, kteří se prostřednictvím jejich projevů snažili nabýt mandátu zastupitele.

Volební komise, složená ze tří členů ZMOK, a to Nikoly Teliškové, Patrika Kubu a Jakuba Smyčku, neměli lehkou práci. Konkurence byla opravdu vysoká. Někteří mají již zkušenosti s mládežnickými organizacemi, například studentské rady, městská zastupitelstva, SDH či skaut, mnozí jsou úplnými nováčky. Jsme velmi rádi, že pro svůj začátek zvolili právě Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje.

Věříme, že noví členové vnesou ZMOKu nový vítr do plachet. Budou kreativní a snaživý, tudíž budeme jenom vzkvétat a blýská se na lepší časy.

Děkujeme za hojnou účast a gratulujeme novým 15ti členům, kteří rozšířili naše řady!