Mikulášská besídka

 

Mikulášská besídka

Dne 5. prosince 2013 proběhla za naší aktivní účasti Mikulášská besídka v jedné z olomouckých čajoven. Tuto akci pořádala organizace SPOLU Olomouc, nestátní nezisková organizace podporující lidi se zdravotním primárně mentálním postižením, společně se zástupci Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK). Mikulášské besídky se účastnili hendikepovaní klienti SPOLU, kterým jsme chtěli zpříjemnit chvíle v předvánočním čase. Během celého odpoledního programu nám tito lidé vyjadřovali svůj dík úsměvem na jejich tvářích. Panovala velice příjemná a přátelská atmosféra. Rozděleni jsme byli do několika dílniček, ve kterých si mohli klienti vyrobit vánoční dárky pro své blízké. V první dílničce jsme vyráběli záložky do knížek pomocí foukací techniky, v druhé dílničce jsme tvořili andělíčky ze šišek a papíru. V další dílničce jsme vyráběli dárečky z včelího vosku. K večeru nastalo velké překvapení, přišel nás potěšit svou návštěvou Mikuláš. Všem se nám rozzářily oči štěstím, když nám Mikuláš rozdával mikulášskou nadílku. Společně jsme si zazpívali vánoční písně, kterými jsme se snažili přivolat sníh. Po odchodu Mikuláše jsme se všichni přátelsky rozloučili s pocitem štěstí a radosti. Byli jsme šťastní, že jsme hendikepovaným lidem mohli předat kousek svého srdce.