Zasedání NPDM

Účast na XVI. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

XVI. zasedání NPDM proběhlo ve dnech 15.11.- 18.11. 2013 a delegáty ZMOK byli Nikola Telišková, Jakub Svoboda a jeho jmenovec Jakub Svoboda. V pátek 15.11. 2013 jsme se vydali do Prahy, kde zasedání probíhalo. Veškeré workshopy, například workshop o propagaci parlamentů, zastupitelstev, rad nebo osobní prezentace, probíhaly na nedalekém Gymnáziu Jana Patočky. NPDM tímto zasedáním chtělo reagovat na nedávno proběhlé předčasné parlamentní volby v ČR, a proto jsme se zúčastnili také diskuze se zástupci jednotlivých politických stran. Měli jsme možnost diskutovat s panem Langem (Úsvit Přímé demokracie), panem Liškou (Strana zelených) a s řadou dalších politicky aktivních osobností. Celé zasedání nesoucí se v duchu „Česko po volbách“ vyvrcholilo setkáním všech účastníků z řad členů krajských a místních mládežnických parlamentů v Brožíkově síní na Staroměstské radnici. Cílem společného zasedání bylo přijmout usnesení adresované jednotlivým politickým stranám a zvolit si nové vedení NPDM pro nadcházející období.

 Zasedání NPDM