Zasedání RZMOK

Ve středu 8. ledna 2014 proběhne zasedání RZMOK. Sraz je v 17.00 před RCO.