Argumentační soutěž Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje 2016 Debatní soutěž se konala v pátek 12. února 2016 od 8.00 do 14.00. Druhý ročník této soutěže zorganizovalo Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje opět ve spolupráci s Českou debatní společností. Debatní soutěž je určena pro studenty středních škol. Soutěž se …

Dne 23. ledna, pod záštitou ZMOKu a ČDS, proběhla v prostorách DDM Olomouc již tradiční Debatiáda. Z celého Olomouckého kraje se sem svezlo celkem osm převážně začátečnických týmů, které soutežili na tři stanovená témata. Témata byla taková: 1. „Láska na první pohled opravdu existuje“ 2. „Pokusy na zvířatech …

8. září 2014 vstoupilo Zastupitelstvo mládeže do nového školního roku. Prvního zasedání se zúčastnilo 19 zastupitelů z 22. Hostem prvního zasedání byl ing. Sedláček z České rady dětí a mládeže, který prezentoval Zastupitelstvu dobrovolnický projekt ”72 hodin” (více na: www.72hodin.cz). Dále si Zastupitelstvo určilo plán akcí, …

Volby !

June 10, 2014 // 0 Comments

ZMOK měl dnes, 2. 6. 2014, čest přivítat v prostorách Kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje kandidáty z nejrůznějších škol Olomouckého kraje, kteří se prostřednictvím jejich projevů snažili nabýt mandátu zastupitele. Volební komise, složená ze tří členů ZMOK, a to Nikoly Teliškové, Patrika Kubu a Jakuba …

MÁJALES OLOMOUC – 6. 5. 2014 Začalo nám jaro, které přineslo i tradiční akci, a to Májales Olomouc pořádaný každoročně Univerzitou Palackého v Olomouci. Tento rok mohlo být součástí této akce i Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje. U našeho stánku jste si mohli vypůjčit všelijaké hry, které Vám …

  Mikulášská besídka Dne 5. prosince 2013 proběhla za naší aktivní účasti Mikulášská besídka v jedné z olomouckých čajoven. Tuto akci pořádala organizace SPOLU Olomouc, nestátní nezisková organizace podporující lidi se zdravotním primárně mentálním postižením, společně se zástupci Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK). Mikulášské besídky se účastnili …

Účast na XVI. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže XVI. zasedání NPDM proběhlo ve dnech 15.11.- 18.11. 2013 a delegáty ZMOK byli Nikola Telišková, Jakub Svoboda a jeho jmenovec Jakub Svoboda. V pátek 15.11. 2013 jsme se vydali do Prahy, kde zasedání probíhalo. Veškeré workshopy, například …

1 2